Skip to content

Wytyczanie obiektów budowlanych

Jakie obiekty wymagają wykonania czynności wytyczania działki? 

Wytyczanie obiektów budowlanych jest związane z możliwością rozpoczęcia budowy danego obiektu lub infrastruktury. Według Prawa Budowlanego wymagają tego:

  • budynki, obiekty, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
  • telekomunikacyjne linie kablowe,
  • sieci elektroenergetyczne, które pracują pod napięciem przekraczającym 1 Kv,
  • kanalizacje kablowe,
  • przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplne.

Bardzo istotne jest także, aby zdawać sobie sprawę z faktu, że po skończonych pracach budowlanych, konieczne jest przeprowadzenie inspekcji powykonawczej, którą wykonuje uprawniony do tego geodeta.

Dwie metody wytyczania obiektu

Można wyróżnić dwie metody wytyczania obiektów budowlanych:

  • ław drutowych – polega na rozciąganiu linek lub drutów pomiędzy palikami wbitymi do ziemi, 
  • kołkowa – każdy kołek określa konkretny punkt i lokalizuje się je poza obszarem wykopu.

Nie da się ukryć, że druga metoda jest nieco tańsza niż pierwsza, obie natomiast dają dużo trwalsze efekty niż rzadziej stosowane, np. kopanie rowków lub sypanie wapnem. Niekorzystne warunki pogodowe mogą przyczynić się do szybkiego zniszczenia procesu wytyczania.