Skip to content

Profesjonalna obsługa geodezyjna podstawą dobrej inwestycji

Firma Gaworski oferuje kompleksową obsługę geodezyjną inwestycji. Zachęcamy do
zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań do kontaktu.

Co to jest geodezyjna obsługa inwestycji ?

Geodezyjna obsługa inwestycji to suma wszystkich czynności geodezyjnych przeprowadzanych w trakcie realizacji inwestycji budowlanych budownictwa ogólnego, przemysłowego, komunikacji czy też innych urządzeń inżynieryjnych.

Zakres czynności geodezyjnych

Czynności geodezyjne  obejmują wytyczenie i aktualizację terenu przeznaczonego pod zabudowę, wytyczenie budowli na terenie budowy, sprawdzenie prawidłowości wykonanych prac budowlanych oraz końcową inwentaryzację powykonawczą.

Głównym zadaniem geodety jest zapewnienie zgodnego z projektem usytuowania przestrzennego, szczególnie zachowania prawidłowego usytuowania obiektów względem granic sąsiednich  działek.

Prace dotyczą też odpowiedniego zaznaczenia przebiegu sieci uzbrojenia terenu, osi konstrukcyjnych budowli, stabilizacji punktów osnowy geodezyjnej. Wszystkie wykonane czynności geodezyjne zostają wpisane do dziennika budowy. Podpisuje je uprawniony geodeta.

Etap końcowy i zakończenie budowy

Etapem końcowym jest przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Wspomniana czynność poświadcza jawność nowo wybudowanych obiektów budowlanych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Jest też jednym z podstawowych warunków przy staraniu się o pozwolenie na użytkowanie.

Nasze biuro pomaga na każdym etapie realizacji inwestycji, doradzamy i pomagamy przygotować odpowiednią dokumentację, zapewniamy wsparcie przy załatwieniu niezbędnych formalności.